Tjänster

Vi hjälper er med:

 • Projektledning
 • Rådgivning
 • Utredningar
 • Kapacitetsberäkningar, trafikanalyser
 • Miljöceritifieringsanalyser t ex LCC-analyser (Breeam) mfl
 • Kalkyler
 • Inventeringar, status-/fuktionsbesiktningar
 • Projektering (programhandling, systemhandling, förfrågningsunderlag mm)
 • Utvärderingar
 • Upphandlingar
 • Entreprenadbesiktningar
 • Avtal

 

Att beakta:

 • Säkerhet
 • Tillgänglighet
 • Kapacitet och logistik
 • Kvalitet
 • Driftsäkerhet
 • Miljö / Energi
 • Standard och komfort
 • Specifika beställarkrav