Hem

HissKonsulterna är en opartisk och fristående hisskonsult med lång och stor erfarenhet inom nyproduktion, ombyggnation, moderniseringar, projektledning, entreprenadbesiktningar, reparationer och service/underhåll av hissar, rulltrappor och portar.

 

Vi har god marknadskännedom, goda kunskaper om gällande föreskrifter, standarder och andra förekommande regelverk inom området.

 

Vi verkar för att våra kunder ska känna trygghet i att uppnå optimala lösningar inom ramen för de investeringar som görs och de krav som ställs.

gruppbild test